Input:

Pojasnilo FURS: Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije - BREXIT

11.12.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Št. pojasnila: 0100-243/2020-1

Datum: 4. 12. 2020

Pojasnilo Finančnega urada RS navajamo v celoti.

Spoštovani,

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu) je začel veljati 1. 2. 2020. Sporazum o izstopu je bil objavljen v Uradnem listu EU L 29, z dne 31. 1. 2020.

Z dnem izstopa Združenega kraljestva (v nadaljnjem besedilu: ZK) iz EU (1. 2. 2020) je ZK postalo »tretja država« (tretja država je država, ki ni država članica EU). Sporazum o izstopu določa prehodno obdobje, v katerem se za ZK in v njem, z nekaterimi izjemami, uporablja pravo Unije. Prehodno obdobje se konča 31. 12. 2020. Posledice izstopa za gospodarske subjekte bodo odvisne od tega, ali bo ZK z Evropsko unijo sklenilo dogovor o prihodnjem partnerstvu. Z navedenim dopisom vas želimo seznaniti s potrebnimi informacijami za pripravo na iztek
prehodnega obdobja.

Podrobnejše informacije o Izstopu ZK in pravila EU na področju carine so objavljene v Navodilu Evropske komisije.

Kaj morajo vedeti gospodarski subjekti, ki trenutno ne trgujejo s tretjimi državami oz. ne izvajajo carinskih formalnosti

S 1. 1. 2021 bodo gospodarski subjekti iz EU, ki sedaj kupujejo blago iz ZK in ga dajejo na trg EU, postali uvozniki, tisti, ki trenutno distribuirajo izdelke v ZK, pa bodo postali izvozniki.

ZK od 1. 1. 2021 ne bo več del carinske unije EU. Zato se bodo za vso blago, ki iz ZK vstopa na carinsko območje Unije ali iz tega carinskega območja izstopa v ZK, uporabljale carinske formalnosti, ki jih zahteva zakonodaja Unije. Blago, vneseno na carinsko območje EU iz ZK, ali Zainteresiranim gospodarskim subjektom izneseno s carinskega območja EU, bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter potencialnih ustreznih dajatev.

Vložitev carinske deklaracije in izvedbo ostalih carinskih formalnosti lahko gospodarski subjekti izvedejo s pomočjo carinskih zastopnikov (špediterjev). Carinski zastopniki so tudi imetniki raznih carinskih dovoljenj, ki omogočajo poenostavitve v postopkih carinjenja oziroma jim podeljujejo poseben status.

Registracija in identifikacija gospodarskega subjekta (EORI)

Vsak gospodarski subjekt oziroma oseba (fizična in pravna, ter katero koli združenje oseb, ki ni pravna oseba, vendar mu je v okviru prava Unije ali nacionalnega prava priznana sposobnost opravljanja pravnih dejanj), ki želi vlagati carinske deklaracije oz. izvajati carinske formalnosti, si mora predhodno pri pristojnem organu pridobiti številko EORI. Gospodarskim subjektom, ki so ustanovljeni v Sloveniji in slovenskim fizičnim osebam, ni potrebno vlagati nobenih zahtevkov za pridobitev EORI številke. Številka EORI je za gospodarske subjekte enaka veljavni davčni številki s predpono SI, za fizične osebe je enaka veljavni davčni številki s predpono SI in na koncu s črko O.

Kaj morajo gospodarski subjekti vedeti o carinskih formalnostih, pregledih in kontroli blaga

  • Pri uvozu ali izvozu blaga v ZK ali iz njega ali pri prevozu blaga prek ZK bo potrebno vložiti carinsko deklaracijo.
  • Poleg carinske deklaracije bo potrebno zagotoviti podatke o varnosti in varstvu.
  • Za uvoz ali izvoz določenega blaga (npr. odpadkov, nekaterih nevarnih kemikalij, GSO) bo potrebno posebno dovoljenje.
  • Ob uvozu trošarinskega blaga (alkohol, tobak ali gorivo) iz ZK, se bo v skladu z ZTro-1 obračunala trošarina, razen če bo imel pošiljatelj trošarinsko dovoljenje za pooblaščenega uvoznika, ki omogoča pošiljanje trošarinskega blaga v režimu odloga od urada uvoza. Pri izvozu trošarinskega blaga v režimu odloga plačila trošarine v ZK, bo od odpremnega trošarinskega skladišča do urada izstopa iz območja EU potekal nadzor nad gibanjem trošarinskih izdelkov.
  • Dovoljenja pooblaščenih gospodarskih subjektov (AEO) in druga dovoljenja za carinske poenostavitve, ki so jih izdali carinski organi ZK, ne bodo več veljavna na carinskem območju EU.
  • Pri uvozu blaga iz ZK se bo v skladu z Direktivo o DDV obračunal DDV, medtem ko bo DDV pri izvozu iz EU oproščen.
  • Če EU in ZK do konca prehodnega obdobja ne bosta dosegla sporazuma o prosti trgovini, bodo morali gospodarski subjekti poleg zgoraj navedenih formalnosti plačati tudi carinske dajatve za blago, ki ga vnesejo v EU iz ZK ter upoštevati kvote za določeno blago, ki vstopa v EU iz ZK.

Vnos in iznos blaga

Blago, ki bo vešeno na carinsko območje EU iz ZK po koncu prehodnega obdobja, bo moralo biti zajeto z vstopno skupno deklaracijo (VSD) in sicer v rokih za vložitev VSD, določenimi glede na vrsto prevoza.

Za blago, ki bo izneseno s carinskega območja EU v ZK po koncu prehodnega obdobja, bo potrebno v določenih rokih, preden se blago iznese s carinskega območja EU, pri pristojnem uradu vložiti t.i. predodhodno deklaracijo.

Predodhodna deklaracija je v obliki:

  • carinske deklaracije (npr. izvozne deklaracije),
  • deklaracije za ponovni izvoz,
  • izstopne skupne deklaracije.

V večini primerov se predodhodna deklaracija predloži v obliki carinske deklaracije. Carinska deklaracija ali deklaracija za ponovni izvoz vsebujeta tudi podatke izstopne skupne deklaracije.

Uvoz

Blago, vneseno na carinsko območje EU iz ZK, bo predmet


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih